Forbrukslån

Hva er et forbrukslån?

Mange snakker om forbrukslånet, men la oss ta en titt på hva det er. Forbrukslån er ikke et navn på et spesifikt lån, men et samlebegrep for en type lån som er mer og mer populært i Norge. Når en person bruker order forbrukslån sikter man til et lån uten sikkerhet. Med andre ord er forbrukslån er usikrede lån. Ser vi tilbake i tid ble usikrede lån sett på som ganske risikabelt å låne ut. Her har det heldigvis skjedd endringer. Bankene tjener gode penger på forbrukslån med renter over 20%. 98% av alle utstedte forbrukslån blir betalt tilbake, så det er veldig lav risiko for bankene å betale ut forbrukslån. Dette fordi en person som tar opp et slikt lån blir personlig ansvarlig for det, som igjen påfører personen store problemer om han ikke betaler.

Myter om forbrukslån 

Det finnes mange myter om forbrukslån. En av mytene er at flest unge tar opp forbrukslån. Dette er feil. Ser vi på alle som tar opp forbrukslånet finner vi en spredning som er ganske stor. Det er med andre ord mange forskjellige folk som tar opp dette lånet og som bruker det på en måte som er bra eller dårlig for dem. Aldersgruppen 35-49 år tar opp mest forbrukslån. De fleste som tar opp forbrukslån har også god inntekt. Det er med andre ord ikke et lån for fattige eller et lån for folk med problemer. Det varierer litt mellom aldersgruppene i hva de bruker penger på. Unge bruker penger på bil, møbler og andre etableringskostnader, mens eldre bruker penger på seg selv, investere i egen virksomhet og helse. Dette er helt forståelig. Lånet kan brukes til hva du vil og forskjellige aldersgrupper vil naturlig ha forskjellige behov.

Forbrukslån og bruk

Når vi ser på forbrukslån og bruk er det ikke så lett å bli klok på det. Forbrukslån brukes til det meste. En tredjedel av forbrukslån brukes til å pusse opp hjemme. Folk liker med andre ord å ha det fint rundt seg. Man er hjemme mesteparten av tiden. Det er lettere å søke om forbrukslån, hvor flere og flere banker betaler ut pengene på dagen, for deretter å bruke pengene til å få det penere hjemme enn å endre på huslånet. Det går med andre ord raskere å få pengene. Ønsker du å pusse opp hjemme og spør banken hvor huslånet ditt står om du kan få litt mer i huslån krever banken flere ting. Det tar tid og det kan være stress i det. Du må først anskaffe en ny takst på boligen som viser boligens verdi. Deretter er det mer og mer prosess. Bruk tiden til noe annet enn å vente på dette og til å løpe rundt. Pass deg slik at du får til noe mer enn det du kan gjøre når du har tid. En av de beste måtene du kan gjøre dette på er ved å ta jobben selv eller gi den til en låneformidler.