Boliglån

Vi ønsker alle å eie vår egen bolig. Eierskap i boligen vi bor i er viktig for alle som ønsker seg trygghet. Det er også viktig i et sosialøkonomisk perspektiv hvor det skaper økonomisk stabilitet at folk har huslån og at de har et hus å bo i. Man kan selvfølgelig leie et sted å bo, men leie er en mer rotløs tilværelse som ikke er så stabilt over tid. Leietakerne får heller ikke opparbeidet seg en verdi der de bor ved å leie. Kostnaden ved å leie og eie er ca. det samme. Kjøper du deg et sted å bo i Oslo for 3 millioner, må du spytte inn 450.000 kroner i egenkapital selv. Du ender da opp med å betale på et lån til ca. 2,5 millioner kroner. Den månedlige kostnaden og husleie er det samme som en månedlig leiesum. Leier du over 30 år sitter du igjen med ingenting, men har du kjøpt og betalt på lånet har du et hus gjeldfritt samt en mulig verdiøkning.

Forbrukslån og boliglån

Kjøper du en leilighet i Oslo til 3 millioner kroner må du spytte inn 450.000 kroner selv i egenkapital. Det er mye penger. En leilighet til 3 millioner kroner er heller ikke så veldig stor leilighet. Du ser da på en leilighet til mellom 40-70 kvm avhengig veldig av hvor i Oslo du bor.

Hvor skal du så få tak i disse 450.000 kronene hvis du ikke har spart opp pengene fra før? Den vanligste måten i dag for å få tak i dette beløpet er enten ved å snakke litt pent med foreldre eller søsken, eller til nød ta en tur på nett. Forbrukslån fås ved søknad på nett etter et par tastetrykk. Det er nå ganske stor uenighet blant de lærde om det er smart å ta opp et forbrukslån for å betale egenkapitalskravet når du kjøper deg et hus.

Forbrukslån som egenkapital

Da staten strammet inn på kravet om hvor mye egenkapital en huskjøper må ha med seg inn i handelen merket man i Norge at utlån av forbrukslån økte ganske betraktelig. Denne oppgaven visste klart at hvis man må ha med seg kontanter inn i en hushandel og folk ikke har dette beløpet så går de et sted for å finne beløpet. Forbrukslån er et slikt sted hvor de fleste kan gå uten at det er noe stress.

Det er ikke veldig utbredt, men man tenker seg at rundt 1% av alle som kjøper hus bruker forbrukslån til å finansiere egenkapitalskravet. På denne måten snakker vi fort om tusenvis av personer. Den klare konklusjonen er at det er bedre å ta opp lånet en å spare i 5-6 år for å kunne kjøpe boligen da. Pengene blir mindre verdt med tiden på grunn av inflasjon så penger på bok over lang tid er ikke så smart. Lån over lang tid blir også mindre verdt, og på denne måten er lån bedre over tid.